Comunicat de l'equip de deganat en relació als fets ocorreguts amb motiu del 8 de març

Entrada Facultat

L'equip de Deganat ha fet una comunicat davant els fets ocorreguts a la nostra facultat amb motiu del 8 de març

09/03/2023

La Facultat de Psicologia, d’acord amb les polítiques i valors de la UAB, en el seu  compromís en fomentar una cultura inclusiva que promogui la igualtat, valori la diversitat i mantingui un entorn laboral, d’aprenentatge i social en el qual es respectin els drets i la dignitat de tot el seu personal i estudiantat  vol manifestar la seva enèrgica condemna per les escenes de conflicte viscudes durant la vaga general feminista del 8-M.

Lamentablement, el que havia de ser un dia de reivindicació, un espai de reflexió, de sororitat i de cura, dins de la celebració del Dia de la Dona, el 8 de març, s’ha convertit a la Facultat en un exercici d’imposició d’una única manera de viure la reivindicació.

Les accions dutes a terme pels piquets, atemptant contra les més bàsiques mesures de seguretat i llibertat de les persones que formen part de la comunitat universitària, han esdevingut agressions que reprodueixen rols de gènere i fomenten els discursos reaccionaris.

L’Equip de Deganat de la Facultat de Psicologia condemna aquest tipus d'actuacions que si bé poden tenir un rerefons comprensible i compartit, són totalment desafortunades quant a la seva forma, potenciant únicament la crispació i fent impossible qualsevol diàleg.

L’Equip de Deganat, des del màxim respecte a la mobilització estudiantil, considera que cal fer una reflexió envers com afrontar aquest tipus d'accions que possibilitin la lliure circulació i l’activitat ordinària de la facultat.