Comunicació de situacions amb dificultats objectives per fer el seguiment de la docència durant el curs 2020/21

Coronavirus

D’acord amb l’article 4.5 de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021 Aprovat en consell de govern 02/07/2020, l'Escola d'Enginyeria ha habilitat un formulari per comunicar situacions amb dificultats objectives per fer el seguiment de la docència durant el primer semestre del curs 2020/21, amb l'objectiu de donar-hi solució.

13/10/2020

L’article 4.5 de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021 Aprovat en consell de govern 02/07/2020 preveu l’adaptació del seguiment de la docència i/o l'avaluació per atendre l'alumnat vulnerable o en situació de risc per raó de la COVID-19.

L'Escola d'Enginyeria ha habilitat el següent formulari per comunicar una situació amb dificultats objectives per fer el seguiment de la docència, que s’ha de justificar documentalment:

  • Formulari de comunicació de situació amb dificultats objectives (versió en català).
  • Formulario de comunicación de situación con dificultades objetivas (versión en castellano).

 

Notícies relacionades

Totes les notícies