Els estudiants visiten la Unitat especialitzada en pilotatge de drons dels Mossos

Visita per conèixer com usen els drons els Mossos d'Esquadra
Els estudiants del Curs de PIlots i Operadors de Drons en Seguretat i Emergències van realitzar una visita al Complex Central Egara dels Mossos d'Esquadra, per conèixer com utilitza aquest cos policial la tecnologia dels drons en actuacions de vigilància o d'emergències.

04/06/2019

En el marc de la 4a edició del Curs de Pilots i Operadors de Drons en Seguretat i Emergències que s'imparteix a l'Escola, els estudiants van poder visitar l'Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu dels Mossos d'Esquadra, el passat 24 de maig, en el Complex Central Egara, a Sabadell.

L'objectiu de la sortida d'estudis era conèixer com aquest cos de seguretat havia incorporat la tecnologia dels drons en les seves actuacions en situacions de vigilància o emergències, i com aquesta Unitat especialitzada oferia suport a la resta d'equips d'agents.

Concretament, aquesta Àrea valorava, prèviament, quins materials s'havien d'"embarcar", és a dir, incorporar a la nau, per intervenir eficaçment en funció del tipus d'actuació a realitzar (protecció civil, rescat, emergències, seguretat, etc.). En aquest sentit, els agents experts en aquesta tecnologia analitzaven prèviament l'objectiu que calia complir per afegir els elements més adequats al dron (càmeres tèrmiques, infrarrojos, repetidors d'antenes de telefonia mòbil, etc.).

Els estudiants de l'Escola van copsar com es recolIien les dades obtingudes gràcies a les aeronaus, i com arribaven als Centres de Coordinació dels Mossos (CECOR) per ser analitzades ràpidament, a fi de prendre les decisions més idònies per a cada situació.

La visita va finalitzar amb una simulació de la utilització de tots aquests recursos tecnològics, en temps real, per veure com es feia la recollida de dades des del dron, i arribava al gabinet de crisi de la CECOR, per tal de decidir com intervenir per resoldre la incidència.