Professorat

GRAU EN TURISME

Hores HIDA segons titulació del professorat

Ratio d'alumnes per professor (a temps complert)
Enquestes PAAD*
*La valoració es realitza sobre 4.

Xifres del Grau en Turisme
Preinscripció i Matrícula
Professorat
Mobilitat
Satisfacció
Resultats acadèmics