Coneix l'Escola

Grau de Turisme i Turisme en anglès

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Grau de Turisme i Turisme en anglès 35,5% 3,7 3,7 27,3%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)