Coneix el centre

Avaluació de les assignatures per part del professorat

Grau de Turisme

2021-2022

2n semestre 2021-2022
1r semestre 2021-2022

2020-2021

2n semestre 2020-2021
1r semestre 2020-2021

2019-2020

2n semestre 2019-2020
1r semestre 2019-2020

2018-2019

2n semestre 2018-2019
1r semestre 2018-2019

2017-2018
2n semestre 2017-2018
1r semestre 2017-2018

2016-2017
2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

2015-2016
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016