Reglament unitat docent

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA UNITAT DOCENT DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL; HOSPITAL UNIVERSITARI PARC TAULÍ DE SABADELL

Aprovat per la Comissió de la Unitat Docent Parc Taulí en data 12 de maig de 2015 i ratificat per la Junta Permanent en data 3 de juny de 2015

Visualitzar Reglament