Organigrama

organigrama

Coordinadora: Mª Rosa Bella Cueto
Secretaria UD: Caridad Pontes García
 
Tutor de 3r curs: Dr. Carles Tolosa Vilella
Tutor de 4t curs: Dr. Xavier Serra Aracil
Tutor de 5è curs: Dra. Gemma Navarro Rubio
Tutor de 6è curs: Dr. Narcís Cardoner Álvarez
Delegats de 3r: Carlota Pérez Tarragó / Jerónimo Rojo Paravano
Delegats de 4t: Alvaro Bonilla Sanchez / Myriam Marco Soriano
Delegats de 5è: Daniel Ruiz Jiménez / Clàudia Sala Sardans
Delegats de 6è: Gerard Ronda Roca / Anna Vila Massó