Punt d'informació

 

Parc Taulí, 1
Edifici Victòria Eugènia  
08203 Sabadell
Telèfon: 937458478
Fax: 937458472
e-mail: ud.parc.tauli@uab.cat


Horari: 8:00 a 17:00 h.(dilluns a divendres)
Excepte l'agost i els festius del calendari acadèmic segons cada curs que romandrà tancat

Per a realitzar la majoria de tràmits acadèmics i/o administratius us heu d'adreçar al Punt d'Informació de la Unitat Docent.

Des d'aquí podreu gestionar les sol·licituds següents:

 • Certificats
 • Reconeixement de crèdits
 • Convalidacions
 • Modificacions de matrícula
 • Beques
 • Intercanvis
 • Simultaneïtat d'estudis
 • Trasllat d'expedient
 • Justificants d'assistència a exàmens
 • Títols
 • Targeta intel·ligent
 • Sol·licituds generals
 • Canvis de domiciliació bancària
 • Manteniment de la condició de Família Nombrosa

Les resolucions i resta de documents que ens arribin des de Bellaterra les podreu recollir al Punt d'Informació. Periòdicament es publicaran als taulers d'anuncis i a la pàgina web el llistat amb la relació d'alumnes que tenen pendent de recollir alguna documentació.