Punt d'informació

Unitat Docent Sant Pau

Administració

Contacte Unitat Docent

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 93 586 89 81
ud.hospital.spau@uab.cat

 

El nostre horari és de dilluns a divendres, de les 8 a 20h. El registre de documents adreçats a la UAB és de les 9 a les 20h. Ens trobaràs ubicats a la entrada principal de la UD.

Per a realitzar la majoria de tràmits acadèmics i/o administratius us heu d'adreçar al Punt d'Informació de la Unitat Docent.

Des d'aquí podreu gestionar les sol·licituds següents:

 • Certificats
 • Reconeixement de crèdits
 • Convalidacions
 • Modificacions de matrícula
 • Beques
 • Intercanvis
 • Simultaneïtat d'estudis
 • Trasllat d'expedient
 • Justificants d'assistència a exàmens
 • Targeta intel·ligent
 • Sol·licituds generals
 • Canvis de domiciliació bancària
 • Manteniment de la condició de Família Nombrosa

Les resolucions i resta de documents que ens arribin des de Bellaterra les podreu recollir al Punt d'Informació. Periòdicament es publicaran als taulers d'anuncis i a la pàgina web el llistat amb la relació d'alumnes que tenen pendent de recollir alguna documentació.

 

La nostra adreça és:

Unitat Docent de Sant Pau - Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona
Av. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel: 93 586 89 81
A/e: ud.hospital.spau@uab.es