Equipaments

La Unitat disposa de 4 aules, 10 seminaris, una sala de reunions, sala de lectura, laboratori multidisciplinari, laboratori d' habilitats,Aula de Simulació, Sala de Graus i 2 aules d'informàtica. La biblioteca Josep Laporte dóna servei a aquesta Unitat.