Activitats

Dimecres, 24 Maig 2023

Dia · Setmana

18:30

Webinar sobre les principals novetats del Projecte de Llei de Famílies en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar

Alumni - Sessió online

Dimarts, 6 Juny, 2023

12:00

Reunió Deganat ordinaria

Actes institucionals - Deganat, Facultat Dret

Dimecres, 7 Juny, 2023

12:30

Seminari sobre l'ús del debat acadèmic amb perspectiva de gènere a les assignatures historicojurídiques

Conferències i congressos - Sala de Juntes, Facultat de Dret. UAB

Divendres, 9 Juny, 2023

09:00

Conferència Europea de Recerca Col·laborativa 2023 (CERC 2023)

Conferències i congressos - Sala de Graus, Facultat de Dret. UAB

Dimarts, 13 Juny, 2023

12:00

Seminari sobre les noves trajectòries en la regulació de riscos arran del COVID-19

Conferències i congressos - Sala de Graus, Facultat de Dret. UAB

Divendres, 16 Juny, 2023

17:00

Acte de graduació doble grau de Criminologia+Dret

Graduacions - Sala d'Actes, Facultat de Dret. UAB