Activitats

Dimarts, 21 Març 2023

12:00

Reunió Deganat ord/extraordinaria

Actes institucionals - Deganat, Facultat Dret

Divendres, 24 Març, 2023

15:00

Bioblitz UAB 2023: Vine a trobar plantes i animals al campus

Activitats de participació, Cooperació i solidaritat, Divulgació, Recerca, Sostenibilitat i salut - Plaça Cívica, UAB

Dilluns, 27 Març, 2023

09:00

Comissió de Qualitat

Gestió acadèmica - Sala de Juntes, Facultat de Dret. UAB

Dimarts, 28 Març, 2023

11:30

Comissió d¿Afers Acadèmics

Consell Social - Sala de Juntes, Facultat de Dret. UAB

Dimarts, 11 Abril, 2023

12:00

Reunió Deganat ordinaria

Actes institucionals - Deganat, Facultat Dret

Dimecres, 12 Abril, 2023

15:30

Una experiència d'aprenentatge en les pràctiques

Activitats de participació - Sala de Juntes, Facultat de Dret