Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Màster de Matemàtiques per als Instruments Financers

El Mestratge de Matemàtiques per als Instruments Financers va néixer l'any 1998 a partir de la relació entre el Departament de Matemàtiques de la UAB, el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) de l'Institut d'Estudis Catalans i diverses empreses financeres, entre les quals cal destacar la Borsa de Barcelona.

El Mestratge, organitzat pel Departament de Matemàtiques de la UAB i el CRM, es veu enriquit per la col•laboració del Departament d'Empresa, i del d'Economia i d'Història Econòmica, de la UAB, del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial i del d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la UB, del Departament de Matemàtica Aplicada III de la UPC, de la Borsa de Barcelona, i de destacats especialistes que treballen en l'àmbit financer i en el d'assegurances.

Les empreses col•laboradores que ens donen suport, mitjançant les beques per a la realització de pràctiques, aporten el component necessari d'aprenentatge pràctic. Estem, així, en disposició d'establir una línia directa de col•laboració entre els mons acadèmic i professional, que ens permetrà desenvolupar i ensenyar les últimes tècniques quant a la valoració de productes financers derivats, el càlcul de les seves estratègies de cobertura i l'avaluació i el control de riscos.

L'objectiu és formar especialistes capaços de desenvolupar nous productes financers, segons les necessitats del moment. Es vol, per tant, que els estudiants estiguin preparats per comprendre i discutir críticament les hipòtesis i limitacions dels models existents. El Mestratge està dissenyat per a estudiants, tant si la seva formació prové de graus de Matemàtiques, Estadística, Física, Economia, com d'enginyeries o titulacions equivalents. Els especialistes que estem formant tenen avui una gran acceptació en el mercat laboral.

Tota la informació del Màster de Matemàtiques per als Instruments Financers

Coordinadora: Sílvia Cuadrado (Silvia.Cuadrado@uab.cat)