Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Màster Erasmus Mundus Interdisciplinary Mathematics

Màster conjunt Erasmus Mundus, de dos anys, en Modelatge i Simulació matemàtics amb Aplicacions Interdisciplinàries, amb èmfasi en les ciències biomèdiques i l’enginyeria industrial.

Hi participen les universitats

InterMaths et prepara tant per a una carrera investigadora com per a treballar en empreses privades, en particular en enginyeria industrial, manufactures, farmacèutica i indústria biomèdica.

Els graduats en InterMaths són científics professionals amb habilitats avançades i innovadores en modelatge matemàtic i ciències computacionals, capaços de traduir els problemes i els reptes del món real en models complexos, de resoldre’ls en un termini i amb un cost raonables, i d’aplicar-los en situacions pràctiques concretes en el si d’un equip integrat per científics d’altres disciplines. 

Tota la informació del Màster Oficial en Interdisciplinary Mathematics

Coordinadora: Susana Serna Susana susana.serna@uab.cat