Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Projecte SeeRRI - Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe through Responsible Research and Innovation

Reunir els actors rellevants per a treballar cap a objectius comuns de manera responsable és una forma important de cocrear un ecosistema d'innovació regional sostenible. SeeRRI va desenvolupar un marc general amb una sèrie de principis bàsics i un full de ruta que els territoris van poder utilitzar com a guia en aquest procés de cocreació. SeeRRI era un projecte en el qual 12 organitzacions europees i 3 territoris europeus (Nordland a Noruega, B30 a Catalunya, Espanya, i ecoplus de la Baixa Àustria) treballaven junts per a desenvolupar aquest marc basat en els principis de la RRI. L'objectiu de SeeRRI era treballar amb els responsables polítics i altres agents regionals per a esbrinar la millor manera d'integrar els principis de la RRI en les polítiques d'especialització intel·ligent de les regions.

Informació complementària

Projecte SeeRRI