Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

(2023-2025) Cambridge University Press

Acord UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona ha signat un acord transformatiu amb Cambridge University Press (CUP) que permet que els membres de la universitat puguin accedir al text complet dels articles de subscripció publicats per aquesta editorial, així com també facilita que els autors UAB puguin publicar articles en accés obert en un llistat de revistes d’aquest editor assumint la universitat els costos de publicació.

Beneficiaris

Autors de correspondència d’articles acceptats per ser publicats per l’editorial que pertanyin a la UAB i que compleixin amb els criteris demanats per la universitat.

Revistes on publicar en accés obert

Les revistes daurades i híbrides incloses en el llistat que es pot consultar aquí

Tipologia de llicències disponibles

Cada revista pot oferir diferents llicències Creative Commons. Es pot consultar el llistat de llicències aquí.

Altres aspectes a tenir en compte

Retropublicació: la universitat contactarà amb els investigadors que a partir de l’1 de gener de 2023 hagin publicat articles en tancat i els vulguin publicar en accés obert sense haver d'assumir cap cost el cost de l’APC.

Informació complementària

Imatge Cambridge University Press