Vols ser mentor?

Mentor
2n Semestre curs 2016/2017
 
Inscripcions del dia 12 de desembre de 2016 al dia 11 de gener de 2017


El Mentor vol facilitar l’estada dels estudiants internacionals a la UAB i oferir el suport d’estudiants locals als estudiants d’altres països, i així, facilitar la seva integració al món acadèmic, social i cultural de la UAB. Alhora, la participació al Mentor proporcionarà una experiència positiva d’intercanvi cultural i de lleure entre els estudiants internacionals i els locals.
 
Qui hi pot participar?
L'estudiantat local que estigui matriculat en estudis de grau a la UAB, a excepció d'aquells que estiguin per primer any al campus de la universitat.
 
Requisits d'admissió        
  • Estudiants locals que estiguin matriculats a estudis de grau
  • No estar cursant el primer any de grau a la UAB
  • Pertànyer a una facultat on els estudiants internacionals hagin demanat algun mentor
 
S’ha de tenir en compte que el número de mentors sempre anirà relacionat amb el número d’estudiants internacionals que requereixin l’assessorament d’estudiants locals a la facultat (com a mínim han de ser 3). Per tant, la demanda d’estudiants locals per aquest programa dependrà directament dels estudiants internacionals que vulguin participar-hi.
 
Quines tasques s'han de realitzar?
1. Estar en contacte amb els estudiants internacionals que us siguin assignats per fer-los l’acompanyament (com a màxim hi haurà 10 estudiants internacionals per mentor). Aquestes tasques es porten a terme al llarg de tot el curs acadèmic, especialment abans d’arribar i en l’inici de la seva estada.
2. Fer un acompanyament als estudiants internacionals assignats cap a aquelles institucions o persones que puguin solucionar les problemàtiques i entrebancs amb què es puguin trobar (gestió acadèmica, com obrir un compte bancari...).
3. Participar en les sessions prèvies informatives, de seguiment i a les activitats realitzades per la Unitat de Dinamització Comunitària incloses al Mentor.
4. Estar en contacte amb els responsables de la Unitat de Dinamització Comunitària.
5. Elaborar una memòria descriptiva del semestre.
 
Què podries aconseguir?
1. Una experiència positiva i intercultural
2. Practicar idiomes
3. Possibilitat de participar en jornades i trobades de mobilitat a l'estranger
4. Reconèixer crèdits ECTS (en aquest cas caldrà fer un pagament de 25 €). 
 
T'agradaria ser mentor?
Només has omplir el formulari d'inscripció ens posarem en contacte amb vosaltres per correu i us convocarem a una reunió a L'Àgora (Edifici R) on us explicarem, en petits grups, com funcionarà el Mentor de manera més detallada.
Reiterem que el fet de ser mentor o no dependrà, entre d'altres factors, del nombre d'estudiants internacionals que ho demanin i del nombre de mentors que hi hagi a cada facultat.
 
Per resoldre qualsevol dubte ens podeu escriure a mentor.estudiants@uab.cat