Vols ser mentor?


Programa Mentor
2n semestre, curs 2016/2017.

 
Inscripcions: del dia 12 de desembre del 2016 al dia 11 de gener del 2017.


El programa Mentor vol facilitar l’estada dels estudiants internacionals a la UAB i oferir el suport d’estudiants locals a estudiants d’altres països, per tal d’acompanyar-los en la seva integració al món acadèmic, social i cultural de la UAB. Alhora, la participació en el programa Mentor proporcionarà una experiència positiva d’intercanvi cultural i de lleure als estudiants internacionals i locals.
 
Qui hi pot participar?
L’alumnat local que estigui matriculat d’estudis de grau a la UAB, llevat dels estudiants de primer any de grau.
 
Requisits d'admissió:        

  • Els mentors han d’estar matriculats d’estudis de grau a la UAB.
  • No podran participar els estudiants de primer any de grau.
  • Els mentors han de pertànyer a una facultat on hi hagi estudiants internacionals que hagin sol·licitat un mentor.
S’ha de tenir en compte que el nombre de mentors sempre està relacionat amb el nombre d’estudiants internacionals que sol·licitin l’assessorament d’estudiants locals a la facultat (com a mínim n’han de ser 3). Per tant, la demanda d’estudiants locals per a aquest programa dependrà directament dels estudiants internacionals que vulguin participar-hi.

Quines tasques ha de realitzar el mentor?
1. Estar en contacte amb els estudiants internacionals que se us assignin per a fer-los un acompanyament (com a màxim, s’assignaran 10 estudiants internacionals a cada mentor). Aquestes tasques s’han de dur a terme al llarg de tot el curs acadèmic, especialment abans que els estudiants d’intercanvi arribin a la Universitat i a l’inici de la seva estada.
2. Fer un acompanyament dels estudiants internacionals en les seves gestions amb institucions o persones que puguin solucionar possibles problemàtiques i entrebancs (tràmits amb Gestió Acadèmica, com obrir un compte bancari, etc.).
3. Participar en les sessions informatives prèvies i a les de seguiment, així com a les activitats realitzades per la Unitat de Dinamització Comunitària incloses al programa Mentor.
4. Estar en contacte amb els responsables de la Unitat de Dinamització Comunitària.
5. Elaborar una memòria descriptiva del semestre.
 
Què podeu aconseguir?
1. Una experiència positiva i intercultural.
2. Practicar idiomes.
3. La possibilitat de participar en jornades i trobades de mobilitat a l'estranger.
4. Reconèixer crèdits ECTS (en aquest cas caldrà fer un pagament de 25 €). 
 
Us agradaria ser mentors/es?
Només heu d’omplir el formulari d'inscripció. Ens posarem en contacte amb vosaltres per correu i us convocarem en una reunió a L'Àgora (Edifici R) on us explicarem, en petits grups, com funciona el programa Mentor de manera detallada.
Reiterem que el fet de ser mentors o no dependrà, entre altres factors, del nombre de mentors que hi hagi a cada facultat i del nombre d’estudiants internacionals que en sol·licitin un.
 
Per a resoldre qualsevol dubte, si us plau, escriviu-nos a: mentor.estudiants@uab.cat.