S’ha presentat el protocol pel canvi de nom de les persones transsexuals

Protocol canvi de nom de les persones transsexuals

La vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, Sara Moreno, ha presentat el protocol pel canvi de nom de les persones trans. Amb aquest instrument, la UAB busca garantir els drets d’aquest col•lectiu gràcies a la possibilitat de fer el canvi del nom legal al nom del gènere sentit.

21/12/2016

La vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, Sara Moreno, es va reunir amb membres de la Comissió Feminista de l’assemblea de Ciències Polítiques, l’associació LGTB Sin Vergüenza, col•lectius feministes, estudiants a títol individual i membres del Consell de Govern, que al març hauran de votar l’aprovació del protocol, per a presentar el document i escoltar les opinions i propostes dels diferents col•lectius. El protocol estableix que els alumnes, els docents i els treballadors de la UAB puguin fer servir el nom del gènere amb el qual se senten identificats en documents de la universitat. Així, podran utilitzar el seu nom sentit en totes les activitats que no tinguin una implicació legal, com ara a les llistes de classe, al carnet de la UAB, al campus virtual o al directori de la UAB.

El protocol per a canviar-se el nom respon a la Llei 11/2014 per a garantir els drets del col•lectiu LGTBI i configura un procediment per a tota la comunitat universitària, des dels estudiants fins el PDI i el PAS. Aquesta normativa recull la necessitat que, en l’àmbit universitari, es determinin les condicions per tal que les persones trans siguin tractades amb el nom del gènere amb el qual s’identifiquen. Això es garanteix respecte de tot el col•lectiu, independentment que no hagin modificat legalment el seu nom o siguin menors d’edat.

Aquest protocol és un instrument més per garantir la no-discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a la UAB. La millora que representa el protocol s’ha d’acompanyar d’altres mesures i campanyes que reforcin la sensibilització, conscienciació i visibilització d’aquesta realitat social, com ara el lema de la FM d’enguany, “Fora la LGTBIfòbia de la UAB”. Es tracta d’un pas important per tal de garantir la igualtat i el reconeixement del col•lectiu trans, ja que tant l’alumnat com el professorat i el personal d’administració i serveis podran escollir el nom que els identifica, independentment del nom que aparegui al seu DNI.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies