La UAB rebrà cinc ajuts Marie S Curie Individual Fellowship

Gràcies a aquests ajuts de la Unió Europea, la UAB contractarà cinc investigadors postdoctorals durant dos anys per dur a terme projectes de recerca i desenvolupar les seves carreres professionals. S’incorporaran a la UAB entre el proper mes d’abril i el mes de setembre de 2018.

07/03/2017

La UAB contractarà cinc investigadors postdoctorals durant dos anys en el marc de la convocatòria Marie S Curie Individual Fellowship dins el programa Horizon 2020.

La convocatòria global ha comptat amb un pressupost de 218,7M€, que permetrà la contractació de més de 1200 investigadors a tot Europa. Espanya, amb 21,39M€ de finançament per a 136 projectes de recerca, és el segon país receptor de fons, per darrere el Regne Unit.

Per tal d’accedir als ajuts, els aspirants han presentat projectes de recerca i desenvolupament de les seves carreres professionals, tot complint amb el requisit de mobilitat que consisteix en no haver viscut a Espanya més de 12 mesos en els darrers 3 anys.

Projectes que es desenvoluparan a la UAB

Cinc investigadors s’incorporaran a la UAB entre el proper mes d’abril i el mes de setembre de 2018:

Danislava Marinova s’incorporarà al Departament de Ciència Política i Dret Públic per desenvolupar el projecte LABOREP- Labor Market Segmentation and Political Participation.El projecte analitzarà la segmentació del mercat laboral i examinarà com les desigualtats en el mercat modelen la mobilització política. La recerca estudiarà les diferències en l’impacte de la crisi econòmica a 70 veïnats de Barcelona.

Sergio Tirado treballarà a l’Institut de Ciència i Tecnolgia Ambientals per dur a terme el projecte TRANSFAIR - Unfair transitions? A critical examination low-carbon energy pathways in the EU from a domestic energy vulnerability perspective. El projecte pretén identificar la manera com la transició a Europa cap a una producció i un consum energètic més sostenibles podria reforçar la tendència cap a la vulnerabilitat energètica. L’estudi examinarà casos com les cooperatives d’electricitat renovable a Espanya i els edificis multifamiliars amb característiques tèrmiques avançades d’Hongria.

Lara Ivana Maestripieri desenvoluparà el projecte VINe- Social Vulnerability and its Intersections: The role of gender in a comparative perspective a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Es tracta d’un projecte orientat a desentrellaçar la multidimensionalitat del risc de l’exclusió social, enfocat a la població en risc de vulnerabilitat, específicament a les dones en condicions més fràgils d’integració familiar, laboral i, en general, de gaudir de l’estat del benestar. Compararà sis països europeus per tal d’estudiar com el risc d’exclusió es veu afectat tant per les característiques individuals, amb especial èmfasi en el gènere, com pel context institucional.

Roberto Rubio s’incorporarà al Departament de Matemàtiques per dur a terme el projecte GENERALIZED- Generalized geometry: 3-manifolds and applications, amb l’objectiu d’estudiar les varietats topològiques de tres dimensions, les 3-varietats, des del punt de vista de la “geometria generalitzada”, una nova aproximació a les estructures matemàtiques amb aplicacions en el camp de la física teòrica.

Gian Maria Greco, des del Departament de Traducció i Interpretació, desenvoluparà el projecte UMAQ - Understanding Media Accessibility Quality. Un cop assolides bones quotes d’accessibilitat dels continguts audiovisuals, com podrien ser el nombre d’hores de programes de TV subtitulats, l’atenció se centra en la qualitat d’aquests continguts. El projecte pretén proporcionar un marc teòric unificat per analitzar aquesta qualitat, amb l’objectiu d’elaborar un conjunt de recomanacions que millori les polítiques europees per millorar, al seu torn, l’accessibilitat dels continguts.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies