20 iniciatives de cooperació, gràcies al Fons de Solidaritat UAB

CafeSocialFAS

Ja s’han resolt les dues convocatòries del Fons de Solidaritat de la UAB: d’una banda, s’han aprovat deu projectes de cooperació i educació per al desenvolupament impulsats per personal PDI i PAS, i de l’altra, s’han acceptat també deu iniciatives d’estudiants de màster i doctorat.

25/06/2018

Els deu projectes de cooperació aprovats que duran a terme PDI i PAS es corresponen amb accions de formació, recerca i assessorament tècnic en els àmbits del refugi, la salut, la justícia ambiental i l’etno-biologia.

El Fons de Solidaritat és l’instrument de la UAB per a la promoció d’actuacions de cooperació universitària per al desenvolupament que contribueixin a la creació de condicions favorables per a la construcció d’un món més just, democràtic i sostenible. El Fons disposa de dues convocatòries anuals d’ajuts: l’una dirigida a membres del PDI i PAS i l’altra a estudiants de postgrau.
 
La convocatòria adreçada a PDI i PAS s’ha resolt amb l’aprovació de deu propostes, entre les quals hi ha vuit projectes de cooperació i dues iniciatives de l’àmbit de l’educació per al desenvolupament. En el marc dels projectes de cooperació amb països del Sud s’han prioritzat les actuacions de cooperació interuniversitària orientades a la millora de la qualitat docent i a la creació de capacitats de recerca.
 
Els deu projectes de cooperació aprovats es corresponen amb accions de formació, recerca i assessorament tècnic en els àmbits del refugi, la salut, la justícia ambiental i l’etno-biologia. Aquestes actuacions s’iniciaran durant l’any 2018 i es duran a terme a Gàmbia, Nicaragua, Perú, Uganda, Sudàfrica, Brasil, Xile i les Illes Maurici conjuntament amb centres universitaris d’aquests països.
 
En la línia d’educació per al desenvolupament es finançaran dues propostes a implementar en el context de la UAB: una centrada en la comunicació com a eina de cohesió social i contra el racisme i, l’altra, enfocada al treball en sobirania alimentària.
 
Per altra banda, l'altra convocatòria orientada a fomentar la participació d'estudiants de màster i doctorat en actuacions de cooperació universitària, s'ha resolt amb l'aprovació de deu projectes directament vinculats amb els estudis de les persones sol·licitants. Es desenvoluparan a: Senegal, Colòmbia, Equador, Guatemala, Nicaragua, Mèxic, Kènia, Argentina, Palestina i Etiòpia.  

Projectes finançats convocatòria FSXXXV 2017-2018
 
Projectes finançats convocatòria estudiants E2017-2018

 

Notícies relacionades

Estació UAB FGC

Afectacions al servei de FGC fins al mes de setembre

Fins al mes de setembre, hi ha previstos talls del servei de FGC a la línia Barcelona-Vallès amb motiu de les obres que s'estan realitzant als barris de Can Feu i Gràcia de Sabadell. S'ha posat en funcionament un servei de transport alternatiu que permetrà arribar al campus de la UAB. Llegir més

SylviaNoiaAfricana

Impuls per a que dones africanes puguin estudiar a la UAB

La UAB ha ofert aquest curs, per primera vegada, una beca a una dona africana per cursar estudis de màster gràcies a l'acord que es va signar amb la Fundación Mujeres por Africa, entitat que es dedica a promoure el desenvolupament econòmic i social del continent africà, i en especial de les dones i nenes d'Àfrica. Llegir més

Totes les notícies