Nom Tipus Places Modalitat
Biotecnologia Avançada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Enginyeria Biològica i Ambiental Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Enginyeria Industrial Interuniversitari Presencial.
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Geoinformació Màster Oficial UAB 20 places Presencial
Gestió Aeronàutica Màster Oficial UAB 40 places (20 modalitat semipresencial i 20 modalitat virtual) Semipresencial i en línia
Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management Interuniversitari 40 places Presencial
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions Interuniversitari
Visió per Computador / Computer Vision Interuniversitari 30 places Semipresencial