Nom Tipus Places Modalitat
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Geologia i Geofísica de Reservoris Interuniversitari
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
JEMES - Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies - Cities and Sustainability Erasmus Mundus 20 places
Recursos Minerals i Riscos Geològics Interuniversitari
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica Màster Oficial UAB 20 places Presencial