Les xifres dels graus de la UAB

87 titulacions de grau (2016-2017)

26.467 estudiants de grau (24.566 equivalents a temps complet) (2015-2016)

1.344 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2015-2016)

5.383 titulats de grau (2014-2015)

5.884 estudiants de grau en centres adscrits (2015-2016)

1.164 titulats de grau en centres adscrits (2014-2015)