Les xifres dels graus de la UAB

87

titulacions de grau (2016-2017)

26.467

estudiants de grau (24.566 equivalents a temps complet) (2015-2016)

6.634

estudiants de grau de nou accés (2015-2016)

5.383

titulats de grau (2014-2015)

5.884

estudiants de grau en centres adscrits (2015-2016)

1.164

titulats de grau en centres adscrits (2014-2015)