Les xifres dels graus de la UAB

88 titulacions de grau (2017-2018)

26.155 estudiants de grau (24.300 equivalents a temps complet) (2016-2017)

1.343 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2016-2017)

4.861 titulats de grau (2015-2016)

5.508 estudiants de grau en centres adscrits (2016-2017)

1.239 titulats de grau en centres adscrits (2015-2016)