Cursos propedèutics

Les accions propedèutiques que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 a 60 hores, i estan adreçats als i les estudiants que hagin estat admesos a les titulacions de grau el curs 2015-2016, o bé a aquelles persones que s'estiguin preparant per accedir a la universitat. Els cursos es realitzen majoritàriament de l'1 al 15 de setembre, consulta les dates i horaris específics a la facultat.

L'oferta de cursos propedèutics del curs 2016-2017 és la següent:

Centre Assignatura Hores Oferta 16/17 Grups
Biociències Física per a Estudiants de Biociències 15 35 1
Matemàtiques per a Estudiants de Biociències 15 35 1
Química per a Estudiants de Biociències 15 35 1
Ciències Curs propedèutic de Matemàtiques per a Físics 30 25 1
Curs propedèutic de Física per Ciències* 20 100 3
Curs propedèutics de Química per a les Ciències** 20 30 1
Curs propedèutic de Matemàtiques per a Estudiants de Matemàtiques 30 30 1
Curs propedèutic de Matemàtiques per a Estudiants de Ciències 30 30 1
Curs propedèutic de Biologia 32 40 1
Ciències de l'Educació Matemàtiques Bàsiques pel Grau d'Educació Primària 30 60 2
Curs de reforç de català normatiu 20 75 3
Expressió escrita en l'àmbit acadèmic 20 50 2
Ciències Polítiques i Sociologia Curs propedèutic sobre Mètodes Quantitatius per a Estudiants de Ciència Política i Gestió Pública, Ciència Política i Gestió Pública + Dret, Estadística Aplicada + Sociologia, Criminologia i Sociologia 15 60 2
Dret Argumentació Jurídica, Oratòria i Debat 15 20 1
Economia i Empresa Curs propedèutic de Matemàtiques 30 180 6
Escola d'Enginyeria Tallers de Matemàtiques per a les Enginyeries 21 180 4
Tallers d'Electricitat i Electrònica per a Enginyers 14 75 3
Introducció a l'Aviació Comercial (campus de Sabadell) 20 60 1
Introducció a la Programació 21 75 3
Filosofia i Lletres Acció propedèutica d'Estudis Anglesos: English Academic Skills*** 35 50 2
Curs propedèutic d'Estudis Francesos i d'Estudis de Graus combinats amb Francès 32 40 1
Curs propedèutic als estudis del grau d'Història 10 30 1

(*) També s'ofereix als estudiants que comencin Enginyeria Química.
(**) S'ofereix als alumnes de la Facultat de Ciències i de l'Escola d'Enginyeria.
(***) Adreçat als alumnes d'Estudis Anglesos i als de Graus combinats amb Estudis Anglesos.

Es concediran beques de matrícula als estudiants que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts, basats en la renda familiar. Les sol·licituds s'hauran de realitzar en formalitzar la matrícula.

INSCRIPCIONS
Lloc d'inscripció:

Es pot formalitzar la matrícula presencialment a la Gestió Acadèmica del centre on formalitzes la teva matrícula de grau.
Terminis de matriculació: els mateixos que la matrícula d'estudiants de nou accés, durant el mes de juliol.
Procediments: es pot formalitzar la matrícula juntament amb el procés de matrícula d'estudiants de nou accés.

Formes de pagament:
• Mitjançant ingrés o transferència al compte que es facilitarà en el moment de la matrícula.
• Només es té dret a la devolució de l'import de la matrícula en cas d'anul·lacions motivades per causes imputables a la UAB.

Les places són limitades. Per dur a terme aquestes activitats, cal que s'hi hagi inscrit un nombre mínim de persones.