Viu a la UAB

Tipus de dedicació

Estudiants de grau: crèdits màxims i mínims de matrícula
El règim de permanència de la UAB estableix que pots formalitzar la teva matrícula amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

- Si fas la matrícula a temps complet cal que matriculis un mínim de 42 crèdits per any acadèmic, llevat dels estudiants de nou accés que s'incorporen al primer curs, que s'han de matricular dels 60 crèdits que configuren aquest primer curs. En cas que accedeixis a la UAB per canvi d’estudis, un cicle formatiu de grau superior o amb una altra titulació universitària finalitzada i se’t reconeguin crèdits pels teus estudis previs, només t’hauràs de matricular dels crèdits que manquin fins arribar als 60.
Si et queden menys de 42 per a finalitzar els estudis, cal que matriculis la totalitat de crèdits que et manquen.
El màxim de crèdits que pots matricular és de 78.

- Si fas la matrícula a temps parcial, cal que matriculis un mínim de 24 crèdits per any acadèmic, llevat dels estudiants de nou accés que s'incorporen al primer curs, que s'han de matricular d'un mínim de 30 crèdits.
El màxim de crèdits que pots matricular és de 42.
Si et queden menys de 24 per a finalitzar els estudis, cal que matriculis la totalitat de crèdits que et manquen.

Al llarg dels estudis pots canviar dues vegades de règim de dedicació. El canvi s'aplica a l'expedient en el moment en què fas la matricula del curs acadèmic pel qual el sol·licites.
 

Documentació relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2014-2015