UAB Emprèn
L'emprenedoria a la UAB

Enllaços d'interès

Xarxes i entitats per a l'emprenedoria

ACC1Ó: agència de suport a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarials.

Barcelona Activa: agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona que ofereix informació i eines de qualitat per emprendre i consolidar un negoci.

CIRCE (Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses): guia per a la creació d'una societat per mitjans telemàtics.

Direcció General de Joventut, programa Autoempresa i Emprenedoria: programa per donar suport a tots els joves que volen ser emprenedors i crear la seva pròpia empresa i el seu propi lloc de treball.

Enterprise Europe Network: xarxa europea formada per cambres de comerç, agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris.

Eurecat: fundació que promociona empreses de base tecnològica dels sectors del transport, la salut, els equips industrials i l'energia.

Genera Emprenedors: programa creat per diferents entitats per ajudar les empreses a accelerar el seu creixement.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM): observatori internacional que ofereix informació sobre l'activitat emprenedora de més de setanta països.

Xarxa Emprèn: portal de la Generalitat de Catalunya per a la creació d'empreses.

Red Emprendia: xarxa universitària iberoamericana per a la promoció de l'emprenedoria i la incubació d'empreses

Xarxa d'Emprenedoria Universitària: creada per les universitats catalanes per contribuir a detectar el talent emprenedor i desenvolupar accions de foment.