UAB Emprèn
L'emprenedoria a la UAB

Competicions

Competicions

Pròpies i externes, nacionals i internacionals:

  • Emprèn Pitch.
  • Startup Lab UAB.