UAB Emprèn
L'emprenedoria a la UAB

Coworking

Espais compartits de treball

El cotreball (o coworking) és una manera de treballar que permet als emprenedors compartir un espai, fomentar projectes i potenciar oportunitats de negoci.

Amb aquest objectiu, la UAB ha destinat uns espais per a totes les persones de la comunitat universitària que tenen idees innovadores i necessiten d'un lloc de treball per fer-les realitat. Els emprenedors tindran el suport de professionals que els assessoraran en l'inici del seu projecte.

L'espai de cotreball de UAB-Emprèn està ubicat a la plaça Cívica (edifici RR), al centre neuràlgic del Campus.

Podeu sol·licitar l'accés a un espai de cotreball escrivint a uab.empren@uab.cat