Memòries dels graus


Grades verified

Comunicación Audiovisual .pdf
Comunicación de las organitzaciones .pdf
Comunicación interactiva  .pdf
Periodismo  .pdf
Publicidad y Relaciones Públicas .pdf

 


Verified Masters

 

Continguts de comunicació audiovisual i publicitat .pdf
Estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge .pdf
Mitjans, comunicació i cultura .pdf
Periodisme i innovació en continguts digitals  .pdf
Planificació estratègics en publicitat i relacions públiques .pdf