Vés al contingut principal

Victòria Reyes-García rep una beca ERC Proof of Concept

07 feb. 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Victoria Reyes-García Professora de Recerca ICREA a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) és una de les 166 investigadores principals que rebran una subvenció ERC Proof of Concept.

Victoria Reyes-Garcia ICTA-UAB

El projecte, titulat "Research on Indigenous Data Governance Protocols" (RIDaGoP), ajudarà a crear un conjunt d'eines per treballar amb els pobles indígenes en la millora dels mecanismes de governança que permetin protegir els seus sistemes de coneixement, a mesura que la informació és cada vegada més present al món digital. RIDaGoP pretén contribuir a la implementació dels principis de governança i sobirania de les dades indígenes en contextos de recerca de dades obertes, utilitzant el projecte LICCI, finançat per l'ERC, com a estudi de cas.

Dotat amb 150.000 euros, aquest finançament complementari es concedeix als que ja són beneficiaris d'una beca ERC amb l'objectiu que puguin explorar el potencial d'innovació dels descobriments científics i apropar al mercat i la societat els resultats de la investigació transfronterera. Amb aquesta subvenció addicional, per exemple, poden investigar oportunitats de negoci, establir drets de propietat intel·lectual, fer una validació tècnica o explorar els beneficis socials de les seves troballes de recerca de frontera.

El projecte ERC “Indicadors locals dels impactes del canvi climàtic” (LICCI) explora el potencial dels coneixements indígenes i locals (ILK) per contribuir a la investigació sobre el canvi climàtic, en part recollint i publicant les dades en una plataforma de ciència ciutadana (OpenTEK). El 2020, el projecte va rebre finançament addicional per crear la Xarxa d'Observació LICCI (LICCION), destinada a reforçar el reconeixement i la participació dels pobles indígenes i les comunitats locals (LCIPP) en les decisions polítiques regionals i internacionals al voltant dels impactes canvi climàtic i les mesures de mitigació i adaptació. La nova subvenció ajudarà l'equip del LICCI, dirigit per Victoria Reyes-García, a crear un conjunt d'eines per treballar amb els pobles indígenes i els seus coneixements en un moment en què la informació culturalment significativa s'està digitalitzant, especialment en contextos de recerca de dades obertes.

Les tendències actuals en matèria de governança de dades fan cada cop més èmfasi en la necessitat d'obrir l'accés a les dades, malgrat la creixent preocupació per la privacitat, el control i la vigilància de les dades. Els pobles indígenes, amb tradicions diferents per a l'ús i l'intercanvi d'informació culturalment sensible, afegeixen la preocupació addicional de la capacitat de les persones per exercir la sobirania d'aquestes dades, especialment perquè són titulars de drets col·lectius específics en virtut de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes (DNUDPI). Així, mentre creix l'interès per la documentació i l'ús del coneixement indígena, les tendències actuals de governança de les dades no s'ajusten bé als drets i les normes de governança de les dades indígenes. Aquest és el cas de la majoria de les dades sobre els pobles indígenes, especialment dins de la investigació de dades obertes de la UE.

Durant un període de 15 mesos, i utilitzant el projecte LICCI com a estudi de cas, aquest nou projecte pretén contribuir al camp de la Sobirania de Dades Indígenes (IDS) desenvolupant un conjunt d'eines que guiïn la gestió dels coneixements i dades indígenes en obert, al temps que s'adhereixen als principis de governança de dades indígenes.

En contribuir al treball de les principals organitzacions d'IDS, com ara Local Contexts, el Collaboratory for Indigenous Data Governance i la Global Indigenous Data Alliance, la nova subvenció de l'ERC Proof of Concept té el potencial de replantejar la manera com s'interpreten i es gestionen els conjunts de dades relatives als pobles indígenes en els contextos de recerca oberta de la UE i, en conseqüència, la manera com es representa el coneixement dels pobles indígenes.

Victoria Reyes és doctora en Antropologia per la Universitat de Florida. Professora d’investigació ICREA a l’ICTA-UAB, coordina des del 2006 el Laboratori d’Anàlisi de Sistemes Socioecològics en la Globalització (www.laseg.cat). Estudia el coneixement indígena i local sobre el medi natural i la rellevància d’aquest coneixement per entendre i tractar la crisi climàtica i ambiental. Reyes-García va viure entre els Tsimane, una població indígena de l'Amazònia boliviana, des del 1999 fins al 2004. Ha rebut finançament de l’ERC quatre vegades, un Starting, un Consolidator grant i dos Proofs of Concepts. Al 2020 va rebrer la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic atorgada per la Generalitat de Catalunya i va ser escollida com a membre internacional de l’Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, on actualment és la única dona espanyola.

Dins de