Pràctiques en institucions docents


La possibilitat que té un alumne de l'últim curs de la Titulació de Matemàtiques de fer Pràctiques en institucions docents és un valor afegit que té cursar aquesta titulació a la UAB. L'estudiat té l'oportunitat de connectar amb el món laboral i gaudir directament de l'experiència de transmetre coneixement. Aquest contacte es fa via l'assignatura anomenada "Pràctiques en empreses i/o institucions".

L’estudiant sempre té assignat un Tutor/a de pràctiques, professor d’un Institut d’Ensenyament Secundari. El tipus de feina consisteix en fer de “professor en pràctiques” amb l’orientació constant del professor/a tutor/a. En particular l’estudiant en pràctiques ha de dissenyar, experimentar i avaluar una unitat didàctica completa sota la supervisió del tutor/a.

Sempre es tracta d’una assignatura “de final de carrera”, tot i que la ubicació la pot decidir relativament l’estudiant en funció de les seves disponibilitats d’assignatures i horaris.

La UAB formalitza un "Conveni de Pràctiques" per a cada estudiant amb la institució que l'acull.

Responsable: Josep Gascón, gascon@mat.uab.cat
 

Enllaços relacionats

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques

 

Observatori de graduats L'Observatori de Graduats és una eina que ens permet conèixer el nostre entorn social i, particularment, la situació professional dels titulats de l'Autònoma.

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona