Inscripció pràctiques en empresa


Si vols inscriu-re't a les pr�ctiques en empresa nom�s has d'omplir el seg�ent formulari:


UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

 

Observatori de graduats L'Observatori de Graduats és una eina que ens permet conèixer el nostre entorn social i, particularment, la situació professional dels titulats de l'Autònoma.

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona