Màster oficial en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Pla d'estudis Màster Oficial - Egiptologia

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43620 - Historia i Civilització Egípcia I (2019-20)

 43622 - Historia i Civilització Egípcia II (2019-20)

 43621 - Llengua Egípcia I (2019-20)

 43623 - Llengua Egípcia II (2019-20)

 43624 - Especialització Egiptològica: Filologia

 43625 - Especialització Egiptològica: Historia i Civilització

 43626 - Treball de Final de Màster