Estudiar

Requisits d'accés

Per fer les pràctiques acadèmiques externes l’estudiant ha de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que ha d’adquirir amb les pràctiques.

b) En el cas de pràctiques acadèmiques externes curriculars, estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla d’estudis corresponent.

c) No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor o tutora extern.