Horaris dels màsters

Horaris i aulari - curs 2021/22

Tots els horaris són provisionals. Poden produir-se modificacions al llarg de tot el curs per motius acadèmics, logístics o administratius.

Per a més informació adreceu-vos a la web del Màster.

Màsters oficials :

- Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (Horaris / Timetable)  Versió 13/07/2021

- Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology Horaris / Timetable  Versió 09/07/2021

- Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat: Horaris / Timetable Versió 09/07/2021

- Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering : Horaris / Timetable  Versió 09/07/2021 

- Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology : Horaris / Timetable  Versió 09/07/2021

- Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research : Horaris / Timetable Versió 22/07/2021 

- Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record: Horaris / Timetable  (DESPROGRAMAT)


* Aulari / Classrooms:

Podeu consultar les aules on es realitzarà la docència de cada sessió a la web o mateixos horaris del màster, o bé, a través de l'eina Consulta d'horaris , apartat 'Serveis'.

Pràctiques de laboratori.- El professorat us informarà de les ubicacions dels laboratoris experimentals de cada assignatura.

Per a qualsevol consulta sobre horaris l'alumnat pot contactar amb la coordinació de la seva titulació.