Horaris i exàmens dels màsters

Horaris curs 2022/23

 

Tots els horaris són provisionals. Poden produir-se modificacions al llarg de tot el curs per motius acadèmics, logístics o administratius.

Per a més informació adreceu-vos a la web del Màster.

Màsters oficials :

Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social:

- Horaris / Timetable Versió 04/7/2022

Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology:

- Horaris / Timetable  Versió 04/7/2022

- Exàmens/Exams

Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat:

- Horaris / Timetable Versió 04/7/2022

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering :

- Horaris / Timetable  Versió 04/7/2022

Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology :

- Horaris / Timetable  Versió 04/07/2022

Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research :

- Horaris / Timetable Versió 04/7/2022

Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

- Horaris / Timetable Versió 04/7/2022


* Aulari / Classrooms:

Podeu consultar les aules on es realitzarà la docència de cada sessió a la web o mateixos horaris del màster, o bé, a través de l'eina Consulta d'horaris , apartat 'Serveis'.

Pràctiques de laboratori.- El professorat us informarà de les ubicacions dels laboratoris experimentals de cada assignatura.

Per a qualsevol consulta sobre horaris l'alumnat pot contactar amb la coordinació de la seva titulació.