Coordinació dels màsters

Coordinació dels Màsters oficials

Els coordinadors de màster són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascun dels  Màsters Oficials que s'imparteixen a la Facultat.
 
Electroquímica, Ciència i Tecnologia
Iluminada Gallardo
coordinacio.master.electroquimica@uab.cat

Història de la Ciència. Ciènc.,Hist.i Soc.                                                          
Carlos Tabernero Holgado
coordinacio.master.hciencia@uab.cat

Estudis Interd. en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social    
Alaitz Zabala Torres
coordinacio.master.saes@uab.cat

Física d'Altes Energies, Astrofísica i cosmologia        
Marc Manera Miret
coordinacio.master.cosmosbcn@uab.cat

Química Industrial i Intr. a la Recerca Q. 
Maria Isabel Pividori Gurgo
coordinacio.master.quimica@uab.cat

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria 
Anna Cima Mollet
coordinacio.master.modelitzacio@uab.cat

Nanociència i Nanotecnologia Avançades                    
Javier Rodríguez Viejo
coordinacio.master.nanociencia@uab.cat

Paleobiologia i Registre Fòssil
Judit Marigo Cortes
coordinacio.master.paleobiologia@uab.cat