Pràctiques

El pràcticum és una assignatura obligatòria que es nodreix de les aportacions teòriques de les diferents matèries de la titulació, i es desenvolupa fora del campus sota la supervisió d'un tutor de la facultat i un tutor del centre:

(1) Informació general sobre l’organització del pràcticum a la Facultat (+)
(2) Informació específica del pràcticum del Grau (+)