Pràctiques

El estudis de grau de Fisioteràpia tenen un percentatge important de docència pràctica. Aquestes pràctiques es realitzen en hospitals i centres d'assistència primària i els estudiants ja estan immersos en la realitat en què desenvoluparan en un futur la seva professió.
El pla d'estudis no contempla estades a entitats o empreses sanitàries fora de les practiques dins les assignatures.