Campus virtual i altres espais

El material docent utilitzat en les diferents assignatures del grau de veterinària es troba disponible a Veterinària Virtual, al Campus virtual i a aules Moodle.  

Equipaments

- Aules de Laboratoris
- Planta Pilot CTA
- Granges
- Edifici de Necròpsies
- Aules d'informàtica
- Hospital Clínic Veterinari
- Biblioteca amb sales d'estudi
- Sala d'alumnes

Material recomanat a l’estudiant

El material necessari per al primer curs són una bata, mínim, de laboratori, ulleres de seguretat i unes botes per anar a les granges. És molt recomanable tenir un PC portàtil.

El material clínic (material d'exploració clínica, material de cirurgia, pijama quirúrgic) ja serà recomanat en les diferents assignatures.