Pla d'estudis Grau en Musicologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Musicologia

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat en semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General en Musicologia
Menció en Gestió Musical i del Patrimoni
Menció en Musicologia Històrica

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Introducció a la Musicologia
 • Músiques i Cultures
 • Llenguatge Musical I
 • Llenguatge Musical II
 • Lectura de la Imatge Artística
 • Grans Temes de la Història
 • Literatura Comparada
 • Grans Temes de la Filosofia
 • Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
 • Expressió Escrita
 • Estètica de la Música I
 • Gestió Musical 
 • La Música Medieval
 • La Música del Renaixement i del Manierisme
 • La Música del Barroc
 • La Música del Classicisme
 • Organologia
 • Anàlisi Musical
 • Músiques Urbanes i Populars
 • Gestió Cultural I
3r curs 4t curs
 • Notació Musical I
 • Notació Musical II
 • La Música del Romanticisme
 • Història de la Música dels Segles XX i XXI
 • Etnomusicologia
 • Història de l'Òpera
 • Estètica de la Música II 
 • Patrimoni Musical
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r  i 4t cursos
 • Idioma Modern I (Anglès)  
 • Idioma Modern I (Francès)
 • Idioma Modern I (Alemany)
 • Idioma Modern I (Italià)
 • Idioma Modern I (Euskera)
 • Idioma Modern I (Gallec)
 • Idioma Modern I (Portuguès)
 • Idioma Modern I (Occità)
 • Idioma Modern I (Grec modern)
 • Idioma Modern I (Romanès)
 • Idioma Modern II (Anglès)
 • Idioma Modern II (Francès)
 • Idioma Modern II (Alemany)
 • Idioma Modern II (Italià)
 • Idioma Modern II (Euskera)
 • Idioma Modern II (Gallec)
 • Idioma Modern II (Portuguès)
 • Idioma Modern II (Occità)
 • Idioma Modern II (Grec modern)
 • Idioma Modern II (Romanès)
 • Didàctica de la Música
De les assignatures Idioma Modern es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.
Menció en Gestió Musical i Patrimoni Menció en Musicologia Històrica
 • Pràctiques Externes
 • Noves Tendències en la Creació Musical
 • Músiques, Identitat i gènere
 • Crítica Musical
 • Etnomusicologia de l'Àrea Mediterrània
 • Informàtica Musical
 • Gestió Cultural II (Patrimoni)
 • Gestió Cultural III (Programació cultural)
 • Gestió Cultural IV (Màrqueting)
 • La Música de Jazz
 • Pràctiques Externes
 • Història de la Música Hispànica
 • Semiologia Musical
 • Notació Musical del Barroc
 • Iconografia Musical
 • Noves Tendències en la Creació Musical
 • Història Medieval
 • Història Moderna
 • Història Contemporània
 • Música i Mitjans Audiovisuals

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.