Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100018 - Expressió escrita llengua catalana  CAT

100019 - Expressió escrita llengua espanyola  CAT ESP

100219 - Grans temes de la filosofia  CAT

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100010 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural  CAT ENG

100660 - Introducció a la musicologia  CAT ESP

100276 - Lectura de la imatge artística  CAT ENG

100271 - Literatura comparada  CAT

100659 - Llenguatge musical I  CAT

100658 - Llenguatge musical II  CAT

100657 - Músiques i cultures  CAT

2n curs

100662 - Anàlisi musical  CAT

100636 - Estètica de la música I  CAT

100652 - Gestió cultural I  CAT

100651 - Gestió musical  CAT

100642 - La música del barroc  CAT

100641 - La música del classicisme  CAT

100640 - La música del renaixement i del manierisme  CAT

100638 - La música medieval  CAT

100632 - Músiques urbanes i populars  CAT

100637 - Organologia  CAT

3r curs

100635 - Estètica de la música II  CAT

100646 - Etnomusicologia  CAT

100655 - Història de l'òpera  CAT

100643 - Història de la música dels segles XX i XXI  CAT

100639 - La música del romanticisme  CAT

100654 - Notació musical I  CAT ESP

100653 - Notació musical II  CAT

100656 - Patrimoni musical  CAT

4t curs

100648 - Treball de final de grau  CAT

Optatives

100644 - Crítica musical  CAT

100650 - Didàctica de la música  CAT

100647 - Etnomusicologia de l'area mediterrània  CAT

100666 - Gestió cultural II (patrimoni)  CAT

100665 - Gestió cultural III (programació cultural)  CAT

100664 - Gestió cultural IV (màrqueting)  CAT

100006 - Història Contemporània  CAT

100633 - Història de la música hispànica  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

100014 - Història Medieval  CAT

100005 - Història moderna  CAT(2017-18)

100645 - Iconografia musical  CAT

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT

100669 - Informàtica musical  CAT

104155 - Música i Mitjans Audiovisuals  CAT

100634 - Músiques, identitat i gènere  CAT

100663 - Notació musical del barroc  CAT(2017-18)

100661 - Noves tendències en la creació musical  CAT

100649 - Pràctiques externes  CAT

100667 - Semiologia musical  CAT