Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104764 - Estructura de la Comunicació  CAT ESP ENG

104766 - Expressió i Argumentació en Català  CAT ESP ENG

104767 - Expressió i Argumentació en Espanyol  CAT ESP ENG

104763 - Història de la Comunicació  CAT ESP ENG

104768 - Introducció a l'Economia Contemporània  CAT ESP ENG

104784 - Fonaments Tecnològics de la Comunicació  CAT ESP ENG

104776 - Teoria i Estructura de les Relacions Públiques  CAT ESP ENG

104785 - Teoria i Tècniques de la Construcció del Discurs i l'Elocució  CAT ESP ENG