Pla d'estudis Grau en Comunicació de les Organitzacions

Fira virtual de graus UAB

Divendres 19 i dissabte 20 de març. Apunta't a la fira virtual de graus de la UAB: fem sessions informatives amb les professores i els professors i amb estudiants del grau que t'interessa.

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104764 - Estructura de la Comunicació

 104766 - Expressió i Argumentació en Català

 104767 - Expressió i Argumentació en Espanyol

 104763 - Història de la Comunicació

 104768 - Introducció a l'Economia Contemporània

 104784 - Fonaments Tecnològics de la Comunicació

 104776 - Teoria i Estructura de les Relacions Públiques

 106095 - Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució del Discurs

2n curs

 104772 - Actors i Institucions Polítiques Contemporànies

 104770 - Dret de la Comunicació i Deontologia Professional

 104769 - Gestió Documental i d'Arxius

 104771 - Sociologia General

 104765 - Teoria de la Comunicació

 104779 - Comunicació Corporativa: Plans Estratègics

 104780 - Comunicació Interna

 104787 - Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials

 104786 - Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions