Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102607 - Fonaments de Psicobiologia I  CAT ESP ENG

102606 - Fonaments de Psicobiologia II  CAT ESP ENG

102580 - Història de la Psicologia  CAT ESP ENG

102579 - La dimensió Social de la Persona  CAT ESP ENG

102566 - Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació  CAT ESP ENG

102578 - Personalitat i Diferències Individuals  CAT ESP ENG

102577 - Processos Psicològics: Atenció i Percepció  CAT ESP ENG

102576 - Processos Psicològics: Motivació i Emoció  CAT ESP ENG

102575 - Psicologia Evolutiva I  CAT ESP ENG

2n curs

102571 - Anàlisi de Dades  CAT ESP ENG

102574 - Avaluació Psicològica  CAT ESP ENG

102602 - Influència Social i Grups  CAT ESP ENG

102570 - Models Estadístics i Psicomètrics  CAT ESP ENG

102605 - Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament  CAT ESP ENG

102604 - Processos Psicològics: Memòria  CAT ESP ENG

102549 - Psicologia Evolutiva II  CAT ESP ENG

102547 - Psicologia Fisiològica I  CAT ESP ENG

102546 - Psicologia Fisiològica II  CAT ESP ENG

102572 - Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital  CAT ESP ENG

3r curs

102573 - Introducció al Tractament Psicològic  CAT ESP ENG

102552 - Pràcticum  CAT ESP ENG

102550 - Pràctiques Integrades  CAT ESP ENG

102603 - Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge  CAT ESP ENG

102548 - Psicologia de l'Educació  CAT ESP ENG

102559 - Psicologia de les Organitzacions  CAT ESP ENG

102601 - Psicologia Social del Món Contemporani  CAT ESP ENG

102569 - Psicometria  CAT ESP ENG

4t curs

102608 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102536 - Acció Pública i Canvi Social  CAT ESP ENG

102558 - Activitat Física i Salut  CAT ESP ENG

102596 - Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut  CAT ESP ENG

105773 - Anàlisi de la Interacció Docent  CAT ESP ENG

102568 - Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit  CAT ESP ENG

102599 - Aprenentatge i Diferències Individuals  CAT ESP ENG

105774 - Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta  CAT ESP ENG

102540 - Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència  CAT ESP ENG

102539 - Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament  CAT ESP ENG

102595 - Educació per a la Salut  CAT ESP ENG

102598 - Estratègies d'Aprenentatge  CAT ESP ENG

102594 - Estrès i Salut  CAT ESP ENG

102587 - Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència  CAT ESP ENG

102562 - Gestió del Temps  CAT ESP ENG

102583 - Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere  CAT ESP ENG

102582 - Infància i Famílies en Contexts de Dificultats  CAT ESP ENG

102597 - Intel·ligència i Processos Cognitius  CAT ESP ENG

102593 - Intervenció en Psicologia de la Salut  CAT ESP ENG

102590 - Intervenció i Consultoria de Processos  CAT ESP ENG

102565 - Intervenció Social i Comunitària  CAT ESP ENG

102535 - Investigació i Coneixement Psicosocial  CAT ESP ENG

102544 - Neuropsicologia Clínica  CAT ESP ENG

102589 - Planificació i Gestió de Recursos Humans  CAT ESP ENG

102551 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102586 - Psicoendocrinologia  CAT ESP ENG

102585 - Psicofarmacologia  CAT ESP ENG

102584 - Psicogenètica  CAT ESP ENG

102564 - Psicologia Cultural i de la Comunicació  CAT ESP ENG

102557 - Psicologia de l'Esport  CAT ESP ENG

102561 - Psicologia de la Comunicació Publicitària  CAT(2018-19)

102560 - Psicologia de la Memòria: Camps d'Aplicació  CAT ESP ENG

102592 - Psicologia de la Salut: Fonaments  CAT ESP ENG

102588 - Psicologia del Treball  CAT ESP ENG

102581 - Psicologia i Envelliment  CAT ESP ENG

102563 - Psicologia Social Aplicada  CAT ESP ENG

102534 - Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció  CAT ESP ENG

105775 - Psicopatologia de l'Edat Adulta  CAT ESP ENG

102538 - Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència  CAT ESP ENG

102554 - Tècniques d'Observació  CAT(2018-19)

102555 - Tècniques de Gestió de la Informació  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

105776 - Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta  CAT ESP ENG

102537 - Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència  CAT ESP ENG

102541 - Trastorns de la Personalitat  CAT ESP ENG