Pla d'estudis Grau en Veterinària

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102652 - Biologia Animal i Cel·lular

 102662 - Bioquímica

 102634 - Estructura i Funció del Sistema Nerviós

 103539 - Etnologia i Etologia

 102651 - Microbiologia

 102679 - Morfologia I

 102628 - Agronomia i Economia Agrària

 103540 - Bases de la Producció i Maneig Animal

 102612 - Laboratori Integrat

 102659 - Parasitologia

2n curs

 102633 - Fisiologia

 102678 - Morfologia II

 102611 - Ciència dels Aliments

 102643 - Epidemiologia i Estadística

 102674 - Genètica

 102677 - Mètodes Exploratoris

 102660 - Microbiologia i Aplicacions

 102626 - Nutrició Animal

 102676 - Patologia

 102610 - Tecnologia dels Aliments

3r curs

 102618 - Aqüicultura i Ictiopatologia

 102675 - Cirurgia i Anestesiologia

 102665 - Farmacologia

 102623 - Medicina i Cirurgia d'Animals d'Abastament

 102673 - Millora Genètica

 102625 - Producció Animal Integrada I

 102624 - Producció Animal Integrada II

 102661 - Reproducció Animal

 102615 - Sanitat Animal I

 102614 - Sanitat Animal II

4t curs

 102664 - Farmacologia Clínica i Terapèutica

 102632 - Higiene i Inspecció dels Aliments

 102622 - Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I

 102621 - Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia II

 102620 - Medicina i Cirurgia d'Èquids

 102617 - Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal

 102616 - Pràctiques Integrades a Sanitat Animal

 102613 - Sanitat Animal III

 102631 - Seguretat Alimentària i Zoonosi

 102663 - Toxicologia

5e curs

 102680 - Ètica i Legislació. Gestió Empresarial

 102609 - Pràctiques Externes

 102682 - Rotatori Hospital Clínic Veterinari

 102681 - Rotatori Salut Pública

 102635 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102640 - Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids

 102658 - Bases Moleculars i Mecanismes de les Malalties

 103971 - Biotecnologia Embrionària Aplicada a la Ramaderia

 102649 - Carn i Productes Carnis

 102657 - Ciència de l'Animal de Laboratori

 103977 - Cultius Cel·lulars en Recerca Biomèdica

 104667 - Dermatologia

 103972 - Disseny Experimental i de Projectes de Recerca

 102639 - Ecopatologia de Fauna Salvatge

 102619 - Història de la Veterinària

 102648 - Llet i Productes Lactis

 102637 - Medicina d'Animals Exòtics i de Zoològic

 103963 - Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva

 103259 - Microbiologia dels Aliments

 104668 - Neurologia

 104669 - Oftalmologia

 102646 - Ous i Ovoproductes

 102645 - Peix i Productes de la Pesca

 102671 - Piscicultura

 103968 - Producció i Sanitat d'Aus

 103966 - Producció i Sanitat de Bovins

 103969 - Producció i Sanitat de Petits Remugants

 103967 - Producció i Sanitat de Porcs i Conills

 102667 - Producció Ramadera i Agrícola Ecològica

 104670 - Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals

 103973 - Recerca i Desenvolupament de Nous Medicaments

 103975 - Tècniques de Reproducció Assistida Aplicades a la Gestió de Soques d'Animals de Laboratori

 104671 - Traumatologia i Cirurgia