Programes de mobilitat

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
El Programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus. 

Llistat d’universitats amb programes d’intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
En l'actualitat, la Facultat de Psicologia té establerts convenis per a estudiants de logopèdia amb 7 universitats europees de  Bèlgica, Alemanya, França, Holanda, Itàlia i Regne Unit.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE-Sèneca):
En l’actualitat , la Facultat de Psicologia té establerts convenis per a estudiants de logopèdia amb les universitats de: Madrid (UCM), Granada, Málaga, Murcia, Oviedo, Tenerife, Valladolid i València.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
Els alumnes de la Facultat de Psicologia poden accedir a places de convenis de la UAB amb diverses universitats d'Amèrica Llatina, Estats Units, Canadà, Àsia i Austràlia.  

Espai de Mobilitat i Intercanvis del Campus Virtual: Aquesta eina, creada per la Facultat de Psicologia (i pionera a la UAB) té com a objectiu facilitar i promoure la participació dels estudiants de la Facultat als programes d'intercanvi establerts per la UAB, a més d'agilitzar el diàleg i l'intercanvi d'informació entre alumnes participants i futurs alumnes de mobilitat.