Programes de mobilitat

Els estudiants del Grau de Fisioteràpia tenen la possibilitat de participar en múltiples Programes d'Intercanvi amb universitats de l'Estat Espanyol (Programa Séneca/Sicue), d'Europa (Programa Erasmus) i resta del món (Programa Propi) que contribueixen de manera molt positiva en la seva formació com a fisioterapeutes. D'altra banda, rebem cada curs estudiants d'altres països que desitgen completar la seva formació entre nosaltres, i que ens aporten altres perspectives i contribueixen a l'enriquiment personal dels alumnes.
 
Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del nostre web.