Programes de mobilitat

 

Erasmus estudi
 
El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger.
 
Actualment s'ofereixen 52 places que es distribueixen en  un total de 26 convenis signats amb universitats de Noruega, Finlàndia, Suècia, Alemanya, França, Belgica, Holanda, Polònia,  República Txeca, Hongria, Itàlia i Portugal.

Erasmus Pràctiques

Aquesta modalitat permet que els estudiants no titulats puguin realitzar estades de pràctiques en empreses o institucions d'altres països europeus

 
SICUE-Sèneca

El programa d'intercanvi SICUE te com objectiu facilitar els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol.
 
Actualment s'ofereixen un total de 18 places per anar a Madrid, Córdoba, Las Palmas, León, Murcia, Saragossa, Lugo i València
 
Programa Propi de la UAB
 
El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un curs en una altra universitat no europea i també el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.
 
Actualment tenim convenis amb EEUU, Argentina, Brasil,  Mèxic, Canadà, Austràlia i Xile.

Més informació sobre els programes de Mobilitat