Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 15 de juliol al 6 de setembre de 2019
Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Avisos importants

Important !
La docència de 2on a 4rt curs requereix per part dels alumnes l’ús del seu ordinador portàtil personal.

Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.

Informació dels estudis de grau a la web del Departament de Matemàtiques.


Treball de Fi de Grau
Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  27 de setembre de 2019,( Independentment de que el TFG es faci al 1er o 2on quadrimestre) La matrícula després d'aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de beques.

Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula.

Defensa febrer  2020 data límit de matrícula el 30 de setembre de 2019

Defensa juny / setembre 2020 data límit de matrícula 27 de febrer de 2020


Pràctiques Externes
L’assignatura de Pràctiques s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia  

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  27 de setembre de 2019. La matrícula després d'aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Formulari de sol·licitud

Formulari automatrícula pla antic 973
Formulari automatrícula pla nou 1424

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

9 de setembre de 2019
 

Informació relacionada

Organització dels Grups del Grau d'Estadística
Docència Alternativa al Pla Estadística Aplicada
Informació ús ordinadors pel Grau d'Estadística Aplicada
Formulari de Sol·licitud de Canvi de Pla d'Estudis
Informació TFG Estadística Aplicada
Informació Taxes Matrícula
Ordre de Domiciliació
Calendari d'automatrícula GRAU curs 2019/2020
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens