Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret

Si vols crear, gestionar, assessorar i avaluar tot tipus d'empreses en qualsevol de les àrees organitzatives i jurídiques, aquest doble grau és el que et convé. La UAB t’ofereix fer-ho en un grup propi, en un entorn internacional i amb pràctiques de qualitat

Per què el grau d?Administració i Direcció d'Empreses + Dret?

Si et motiva el món empresarial i el món jurídic, el grau en Administració i Direcció d’Empreses i Dret t’ofereix tota la informació i la formació que necessites. T’ofereix conèixer i comprendre la gestió i les lleis.  

Et permetrà conèixer com s’organitza una empresa i també comprendre i interpretar el dret que envolta l’activitat econòmica, i t’ensenyarà a analitzar, interpretar i utilitzar la informació procedent de la gestió i de les lleis.  

Aprendràs a utilitzar informacions d’àmbits diferents, fet que t’atorga un important avantatge competitiu, ja que dominaràs dues àrees complementàries de l’activitat econòmica. Et possibilitarà una inserció laboral eficient, perquè podràs accedir a qualsevol àrea funcional d’una organització, tant pública com privada, i a qualsevol sortida professional d’un graduat en Dret. Ofereix les sortides professionals dels dos graus.

També t’ofereix la possibilitat de fer pràctiques curriculars i de cursar algunes assignatures en llengua anglesa. Tot això ho podràs fer a la UAB, en un grup propi i en un entorn internacional, atès que podràs compartir experiències amb estudiants d’altres països, i comptaràs amb altres serveis complementaris.

Sortides professionals

Aquesta oferta té una elevada taxa d'inserció laboral, doncs ofereix les sortides professionals de tots dos graus i, a més, faculta per exercir activitats en les que la combinació dels dos coneixements és clau.

El grau en Administració i Direcció d'Empreses habilita els estudiants per exercir qualsevol activitat relacionada amb la gestió empresarial: directiu financer, gestor de l'àrea comptable, assessor fiscal, responsable de la política de màrqueting, responsable del control de gestió, auditor, empresari, responsable de qualitat, directiu de producció i logística, analista d'inversions, responsable de l'estratègia empresarial, gestor de nous projectes, business intelligence.
El grau en Dret capacita per exercir aquelles activitats relacionades amb l'àmbit jurídic en qualsevol de les seves branques: assessor jurídic, administrador concursal,  advocat d'empresa, especialista en dret empresarial, jutge o fiscal, inspector d'hisenda, compliance officer.

També poden accedir a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració local, autonòmica o estatal. Els graduats en Dret es poden presentar a un gran nombre d'oposicions (judicatura, notaria, registrador, fiscalia, advocacia de l'Estat, cos diplomàtic, funcionari d'organitzacions internacionals, etc.) en les quals, els coneixements en administració i direcció d'empreses són de gran utilitat. I també a la inversa, en determinades oposicions amb un component econòmic (inspecció i subinspeció fiscal, inspecció de treball i seguretat social, etc.), els coneixements jurídics ofereixen un avantatge.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat